HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Chuyên gia về cửa cuốn nhanh của Ditec từ Italia sang đào tạo kỹ thuật

2017-07-19 15:32:33 - Lượt xem: 275

Tháng 5/2012, chuyên gia về cửa cuốn nhanh, cửa công nghiệp từ Ditec sang Việt Nam đào tạo về kỹ thuật lắp đặt và sửa chữa cửa cuốn nhanh cho đội ngũ kỹ thuật của Bắc Hải.