HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Dịch vụ của bắc hải

Bộ phận kinh doanh tại Hà Nội

Nguyễn Văn Hậu

0978403078

Giám Đốc điều hành kiêm Trưởng phòng kinh doanh

Nguyễn Thúy Hằng

0979002836

Phó phòng kinh doanh

Chu Hoài Nam

0943000499

Chuyên viên kinh doanh

Nguyễn Văn Chuyên

0964141680

Chuyên viên kinh doanh

Lê Duy Ngọc

09765676988

Chuyên viên kinh doanh

Bộ phận kinh doanh tại Hồ Chí Minh

Ngô Cao Sơn

0933324568

Giám đốc chi nhánh

Huỳnh Văn Ngọc

0972291122

Chuyên viên kinh doanh

Trịnh Thị Minh Thảo

0903776348

Chuyên viên kinh doanh

Vũ Mạnh Cường

0976382986

Chuyên viên kinh doanh

Trần Xuân Đán

0916020983

Chuyên viên kinh doanh

Bộ phận thi công lắp đặt, tư vấn kĩ thuật và bảo hành tại Hà Nội

Lý Thái Hoàng

0968093317

Trưởng phòng bảo hành

Lê Xuân Thanh

0968093315

Trưởng phòng lắp đặt