HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Hè 2016 của Bắc Hải

2017-07-19 11:10:35 - Lượt xem: 5

Như thông lệ hàng năm, mỗi chuyến du lịch hè là một lần các thành viên thể hiện tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó trong đại gia đình Bắc Hải.

Năm 2016, biển Cô Tô là điểm đến tiếp theo được Bắc Hải lựa chọn