HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Nhà máy HANWHA AERO

Tên sản phẩm : Cửa cuốn nhanh KWANWOO (Hàn Quốc)

Chủ đầu tư : Nhà máy HANWHA AERO

Địa chỉ : KCN Hòa Lạc, Hà Nội

Thời gian hoàn thành : 2018

Mô tả công trình:

Các công trình cùng danh mục