HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Nhà Ở Công Nhân

Tên sản phẩm : Camera giám sát

Chủ đầu tư : Công ty Sam Sung Thái Nguyên

Địa chỉ : Phổ Yên,Thái Nguyên

Thời gian hoàn thành : 2/5/2013

Mô tả công trình:

+ Có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các dự án nhà ở công nhân, cụ thể như các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho công dân thuê được vay nguồn vốn ưu đãi với lãi suất 0%.

+ Quy định các doanh nghiệp phải có trích đóng góp một tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp cho quỹ phát triển nhà ở công nhân, đối với các doanh nghiệp chưa có quỹ nhà ở công nhân.

+ Có chế độ khen thưởng xứng đáng đối với các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở công nhân.

Các công trình cùng danh mục