HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Sản phẩm của Bắc Hải tham gia hội chợ thương mại tại Việt Trì (Phú Thọ)

2017-07-19 15:21:28 - Lượt xem: 70

Từ ngày14/04 đến hết ngày 21/04, Bắc Hải kết hợp cùng đại lý tại Việt Trì tham gia hội chợ thương mại nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Việt Trì - Phú Thọ.