HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Thông báo nghỉ lễ 02/09/2021

2021-08-31 09:31:01 - Lượt xem: 12

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 02.09.2021

Thời gian nghỉ : 2 ngày Thứ 5 (02.09.2021) và Thứ 6 (03.09.2021)

Thời gian làm việc trở lại : 04.09.2021

Trong thời gian nghỉ nếu có việc đột xuất liên quan đến hỗ trợ bảo hành : Quý vị liên hệ số : 0968 093 031 ( Mr Hiệp ) 

Trân trọng.