HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Thông báo nghỉ lễ 2.9.2020

2020-08-31 12:01:36 - Lượt xem: 85

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2.9.2002

Thời gian nghỉ : 1 ngày . 2.9.2020

Thời gian làm việc trở lại : 3.9.2020

Trong thời gian nghỉ nếu có việc đột xuất liên quan đến hỗ trợ bảo hành : Quý vị liên hệ số : 096 809 3317 ( Mr Hoàng ) 

Trân trọng