HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

2020-12-26 10:02:31 - Lượt xem: 73

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

 Thời gian nghỉ : 1 ngày .01.01.2021

Thời gian làm việc trở lại :02.01.2021

Trong thời gian nghỉ nếu có việc đột xuất liên quan đến hỗ trợ bảo hành : Quý vị liên hệ số : 096 809 3317 ( Mr Hoàng ) 

Trân trọng