HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Tin tức Bắc Hải

Lịch nghỉ hè 2020

2020-07-21 09:50:47 - Lượt xem: 18

Công ty Bắc Hải sẽ tổ chức kỳ nghỉ hè cho CBCNV từ ngày 27.7.2020 - 30.7.2020. Mọi hoạt động cung cấp hàng hóa, thi công và bảo hành đều được tạm...

Sinh Nhật rộn ràng - Tưng bừng quà tặng

2020-03-02 09:49:36 - Lượt xem: 218

Hè 2018 - Cửa Lò

2018-07-10 16:39:08 - Lượt xem: 174

Hè 2017 Bắc Hải - Đà Nẵng

2018-07-10 16:30:41 - Lượt xem: 156

Hè 2015 Bắc Hải - Thái Lan

2018-07-10 16:02:15 - Lượt xem: 139

Ngày 05/04/2011 Bắc Hải thành lập chi nhánh tại tp HCM

2017-07-19 15:39:35 - Lượt xem: 149

Ngày 05/04/2011 Bắc Hải thành lập chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia của Ditec từ Italia sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

2017-07-19 15:36:30 - Lượt xem: 125

Chuyên gia của Ditec từ Italya sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

Chuyên gia về cửa cuốn nhanh của Ditec từ Italia sang đào tạo kỹ thuật

2017-07-19 15:32:33 - Lượt xem: 201

Chuyên gia về cửa cuốn nhanh của Ditec từ Italya sang đào tạo kĩ thuật

Chuyên gia của Blasi - Record từ Đức sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

2017-07-19 15:28:48 - Lượt xem: 85

Chuyên gia của Blasi - Record từ Đức sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

12