HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Tin tức Bắc Hải

Sinh Nhật rộn ràng - Tưng bừng quà tặng

2020-03-02 09:49:36 - Lượt xem: 136

Hè 2018 - Cửa Lò

2018-07-10 16:39:08 - Lượt xem: 168

Hè 2017 Bắc Hải - Đà Nẵng

2018-07-10 16:30:41 - Lượt xem: 146

Hè 2015 Bắc Hải - Thái Lan

2018-07-10 16:02:15 - Lượt xem: 132

Ngày 05/04/2011 Bắc Hải thành lập chi nhánh tại tp HCM

2017-07-19 15:39:35 - Lượt xem: 146

Ngày 05/04/2011 Bắc Hải thành lập chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia của Ditec từ Italia sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

2017-07-19 15:36:30 - Lượt xem: 123

Chuyên gia của Ditec từ Italya sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

Chuyên gia về cửa cuốn nhanh của Ditec từ Italia sang đào tạo kỹ thuật

2017-07-19 15:32:33 - Lượt xem: 183

Chuyên gia về cửa cuốn nhanh của Ditec từ Italya sang đào tạo kĩ thuật

Chuyên gia của Blasi - Record từ Đức sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

2017-07-19 15:28:48 - Lượt xem: 83

Chuyên gia của Blasi - Record từ Đức sang hướng dẫn lắp đặt cửa xoay

Tăng thời hạn bảo hành từ tháng 4/2013

2017-07-19 15:25:29 - Lượt xem: 45

Toàn bộ sản phẩm của Bắc Hải bán ra đều được bảo hành trong vòng 03 năm

12