HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Tòa Nhà EVN

Tên sản phẩm : Cửa xoay tự động.

Chủ đầu tư : Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

Địa chỉ : số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian hoàn thành : Đã hoàn thành

Mô tả công trình:

Các công trình cùng danh mục