HOTLINE : 0932 50 55 00 - 1900 636312 Download

Giá trị tăng theo thời gian

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Tên sản phẩm : Cửa tự động Record (Thụy Sỹ)

Chủ đầu tư : Trung tâm Chiều Phim Quốc Gia

Địa chỉ : Thái Hà, Hà Nội

Thời gian hoàn thành : 2015

Mô tả công trình:

Các công trình cùng danh mục