Dự án Cửa trượt tự động

Cửa kính tự động tại Đài tiếng nói Việt Nam

Cửa kính tự động tại Đài tiếng nói Việt Nam
Với kinh nghiệm triển khai nhiều công trình liên quan về cửa kính tự động cho các công trình nhà nước, công ty Bắc Hải đã được tin tưởng và trúng gói thầu thi công phần cửa kính tự động tại Đài Tiếng Nói Việt Nam (Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).  
Bài trước