THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THÔNG BARIE TỰ ĐỘNG DITEC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH.

2021-12-31 15:04:53

Nội dung

Những ngày cuối năm 30/12/2021, hoàn thiện lắp đặt và bàn giao hệ thống Barie tự động Ditec tại công trình Ủy Ban Nhân  Dân Tỉnh Quảng Ninh

Công ty Bắc Hải thực hiện hoàn thiện công trình "HỆ THÔNG BARIE DITEC" thi công lắp đặt bàn giao tại công trình Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh.

Với kinh nhiệm hơn 16 năm thi công lắp về hệ thống cổng cửa tự động và barie. Được sự tin tưởng từ cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn Công ty Bắc Hải chúng tôi là nhà thầu thi công hệ thống Barie tự động tại trụ sở làm việc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin

UY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
BARIE DITEC QIK7 EH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả về dự án

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THÔNG BARIE TỰ ĐỘNG DITEC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH.

Dự án liên quan