Tỉnh Thanh Hóa

Tổng đại lý Communello - Công ty TNHH Công nghệ Kỷ Nguyên Mới

Tỉnh Nam Định

Tổng đại lý Communello - Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại MSG Việt Nam

Tỉnh Phú Thọ

Đại lý cổng tự động Toàn Phát

Tỉnh Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Khavico Thái Nguyên

Tỉnh Tây Ninh

Cơ sở nhôm đúc Thanh Hải

Tỉnh Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Công nghệ

Tỉnh Đăk Lăk

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đình Quốc

Tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH & TM Nhôm kính kiến trúc Khánh Đạt

Thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Anh

Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Bình HTH

Tỉnh Nam Định

Tổng đại lý Ditec - Cửa hàng Ngô Văn Tấn

Tỉnh Thanh Hóa

Tổng đại lý Ditec - Công ty TNHH Thiết bị tự động Minh Dương

Tỉnh Quảng Trị

Công ty TNHH MTV QT Anh Trúc