Tỉnh Hà Tĩnh
Thành phố Hải Phòng
Tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Đăk Lăk

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đình Quốc

Tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh Phú Thọ
Tỉnh Nam Định

Tổng đại lý Communello - Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại MSG Việt Nam

Tổng đại lý Ditec - Cửa hàng Ngô Văn Tấn

Tỉnh Thanh Hóa

Tổng đại lý Communello - Công ty TNHH Công nghệ Kỷ Nguyên Mới

Tổng đại lý Ditec - Công ty TNHH Thiết bị tự động Minh Dương

Tỉnh Quảng Trị