Lịch Nghỉ Quốc Khánh 2/9/2022

2022-08-29 15:47:52 - Lượt xem: 109

Lịch Nghỉ Quốc Khánh 2/9/2022

Thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2/9/2022 của CBCNV

Công Ty cổ phần phát triển thương mại và đầu tư Bắc Hải

Thời gian nghỉ lễ: từ 2/9 đến ngày 4/9/2022

Thời gian làm việc trở lại : 5/9/2022.