THÔNG BÁO Lịch nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam 30/04 và Quốc Tế Lao Động 01/05